با کلیک بر روی لوکیشن مورد نظر خود و تعیین حداکثر فاصله نزدیک ترین شعبه را به مکان مد نظر خود پیدا کنید

تنورک کرج
کد شعبه: -
شماره تماس: 02634219714_09355311000
ادرس : کرج –انتهای رجایی شهر-بلوار موذن رو به روی دانشگاه آزاد
وضعیت : فعال
کیفیت محصول:
برخورد کارکنان:
بهداشت:
ارسال سریع:
پارکینگ: دارد
امکان ارسال: دارد
دستگاه کارتخوان: دارد
پذیرایی در محل: دارد
تنورک کیش
کد شعبه: -
شماره تماس: 07644458411
ادرس : کیش_ ایوان مروارید
وضعیت : فعال
کیفیت محصول:
برخورد کارکنان:
بهداشت:
ارسال سریع:
پارکینگ: دارد
امکان ارسال: دارد
دستگاه کارتخوان: دارد
پذیرایی در محل: دارد
تنورک سبزوار
کد شعبه: -
شماره تماس: 44247000
ادرس : سبزوار_خیابان ابو مسلم نبش چهارراه ابن یمین
وضعیت : فعال
کیفیت محصول:
برخورد کارکنان:
بهداشت:
ارسال سریع:
پارکینگ: دارد
امکان ارسال: دارد
دستگاه کارتخوان: دارد
پذیرایی در محل: دارد
تنورک یزد
کد شعبه: -
شماره تماس: 03538249935
ادرس : یزد_بلوار دانشگاه نبش خ مجدالعلما
وضعیت : فعال
کیفیت محصول:
برخورد کارکنان:
بهداشت:
ارسال سریع:
پارکینگ: دارد
امکان ارسال: دارد
دستگاه کارتخوان: دارد
پذیرایی در محل: دارد
تنورک سوهانک
کد شعبه: -
شماره تماس: 22444209_22444201
ادرس : تهران _انتهای بلوار ارتش - خ سوهانی - نبش کوی باغ مهر
وضعیت : فعال
کیفیت محصول:
برخورد کارکنان:
بهداشت:
ارسال سریع:
پارکینگ: دارد
امکان ارسال: دارد
دستگاه کارتخوان: دارد
پذیرایی در محل: دارد
تنورک چابهار
کد شعبه: -
شماره تماس: 05435323774
ادرس : چابهار_بلوار شهید ریگی نبش شهید ریگی2
وضعیت : فعال
کیفیت محصول:
برخورد کارکنان:
بهداشت:
ارسال سریع:
پارکینگ: دارد
امکان ارسال: دارد
دستگاه کارتخوان: دارد
پذیرایی در محل: دارد
تنورک کرمانشاه
کد شعبه: -
شماره تماس: -
ادرس : میدان گلریزان به سمت بلوار زن روبه رو کابینت سازی سلیمی
وضعیت : فعال
کیفیت محصول:
برخورد کارکنان:
بهداشت:
ارسال سریع:
پارکینگ: دارد
امکان ارسال: دارد
دستگاه کارتخوان: دارد
پذیرایی در محل: دارد
تنورک تبریز
کد شعبه: -
شماره تماس: -
ادرس : تبریز_خیابان ولی عصر-فلکه مخابرات- پلاک 21
وضعیت : فعال
کیفیت محصول:
برخورد کارکنان:
بهداشت:
ارسال سریع:
پارکینگ: دارد
امکان ارسال: دارد
دستگاه کارتخوان: دارد
پذیرایی در محل: دارد
تنورک فرودگاه امام
کد شعبه: -
شماره تماس: -
ادرس : فرودگاه امام خمینی_سالن پروازهای ورودی
وضعیت : فعال
کیفیت محصول:
برخورد کارکنان:
بهداشت:
ارسال سریع:
پارکینگ: دارد
امکان ارسال: دارد
دستگاه کارتخوان: دارد
پذیرایی در محل: دارد
تنورک بندرعباس
کد شعبه: -
شماره تماس: 09120433134_07633614663
ادرس : بندر عباس-گلشهر شمالی خیابان داماهی گوهران 12
وضعیت : فعال
کیفیت محصول:
برخورد کارکنان:
بهداشت:
ارسال سریع:
پارکینگ: دارد
امکان ارسال: دارد
دستگاه کارتخوان: دارد
پذیرایی در محل: دارد
تنورک منطقه یک
کد شعبه: -
شماره تماس: 1486
ادرس : امام زاده قاسم, دکتر باهنر, بی بی روزی
وضعیت : فعال
کیفیت محصول:
برخورد کارکنان:
بهداشت:
ارسال سریع:
پارکینگ: دارد
امکان ارسال: دارد
دستگاه کارتخوان: دارد
پذیرایی در محل: دارد
تنورک اهواز
کد شعبه: -
شماره تماس: 09167008183_06134443059
ادرس : اهواز منطقه زیتون کارمندی
وضعیت : فعال
کیفیت محصول:
برخورد کارکنان:
بهداشت:
ارسال سریع:
پارکینگ: دارد
امکان ارسال: دارد
دستگاه کارتخوان: دارد
پذیرایی در محل: دارد