لوگو تنورکساک محصولات تنورکنوشیدنی تنورکسیب زمینی تنورک

شعب تنورک

PHOTO-2020-09-29-14-26-09
PHOTO-2020-09-29-14-23-16
PHOTO-2020-09-29-14-17-19 2
بنر تنورک یزد
بنر تنورک اهواز

محصولات تنورک برگرفته از جدیدترین دانش های مربوط به صنایع غذایی تولید می شوند، محصولات همگی تازه و بدون مواد نگه دارنده و با بهترین کیفیت به دست می آیند. این محصول با دستگاه های قدرتمند و ویژه ی تنورک، به همراه ادویه ها و سس های مخصوص که با فرمول های انحصاری در اختیار تنورک قرار دارد، عرضه می شوند. قیمت محصولات تنورک به شدت نسبت به سایر رقبا به صرفه بوده و این برند را برای مردم همیشگی می سازد.