ویژگی های تنورک یزد:

نام شعبه: یزد

پکیج های متنوع
استفاده از مواد تازه و با کیفیت
برخورداری از سرآشپز مجرب و کادر حرفه ای

تنورک شعبه یزد
یزد، بلوار دانشگاه، نبش خیابان مجد العلما
یزد یزد ایران
تلفن: 03538249935