ویژگی های تنورک سوهانک:

نام شعبه: سوهانک
بیرون بر: دارد
پذیرایی در محل: دارد
ظرفیت : 50 نفر

پکیج های متنوع
استفاده از مواد تازه و با کیفیت
برخورداری از سرآشپز مجرب و کادر حرفه ای

تنورک شعبه سوهانک
تهران، انتهای بلوار ارتش، خیابان سوهانی، جنب کوچه باغ مهر
تهران تهران ایران