• نوشته شده در: دسامبر, 30 2020
 • توسط: تنورک


 • تنورک شعبه سبزوار

  ویژگی های تنورک سبزوار:

  نام شعبه: مهتاب قم

  پکیج های متنوع
  استفاده از مواد تازه و با کیفیت
  برخورداری از سرآشپز مجرب و کادر حرفه ای

  تنورک شعبه سبزوار
  سبزوار، خیابان ابومسلم، نبش چهار راه ابن یمین
  سبزوار خراسان رضوی تهران