• نوشته شده در: دسامبر, 30 2020
 • توسط: تنورک


 • تنورک شعبه مهتاب قم

  ویژگی های تنورک مهتاب قم:

  نام شعبه: مهتاب قم

  پکیج های متنوع
  استفاده از مواد تازه و با کیفیت
  برخورداری از سرآشپز مجرب و کادر حرفه ای

  تنورک شعبه مهتاب قم
  مجتمع مهتاب، بین قم و تهران
  قم ایران