ویژگی های تنورک کرمان:

نام شعبه: کرمان

پکیج های متنوع
استفاده از مواد تازه و با کیفیت
برخورداری از سرآشپز مجرب و کادر حرفه ای

تنورک شعبه کرمان
کرمان، شهرک باهنر، خیابان بهارستان، بین کوچه 4 و 6
کرمان کرمان ایران
تلفن: 03432431285