تنورک شعبه سبزوار

ویژگی های تنورک سبزوار: نام شعبه: مهتاب قم پکیج های متنوع استفاده از مواد تازه و با کیفیت برخورداری از سرآشپز مجرب و کادر حرفه ای
 • توسط: تنورک
 • نوشته شده در:دسامبر, 30 2020
 • تنورک شعبه مهتاب قم

  ویژگی های تنورک مهتاب قم: نام شعبه: مهتاب قم پکیج های متنوع استفاده از مواد تازه و با کیفیت برخورداری از سرآشپز مجرب و کادر حرفه ای
 • توسط: تنورک
 • نوشته شده در:
 • تنورک شعبه کرمان

  ویژگی های تنورک کرمان: نام شعبه: کرمان پکیج های متنوع استفاده از مواد تازه و با کیفیت برخورداری از سرآشپز مجرب و کادر حرفه ای
 • توسط: تنورک
 • نوشته شده در:
 • تنورک شعبه فرودگاه

  ویژگی های تنورک فرودگاه: نام شعبه: فرودگاه پکیج های متنوع استفاده از مواد تازه و با کیفیت برخورداری از سرآشپز مجرب و کادر حرفه ای
 • توسط: تنورک
 • نوشته شده در:
 • تنورک شعبه کرج

  ویژگی های تنورک کرج: نام شعبه: کرج پکیج های متنوع استفاده از مواد تازه و با کیفیت برخورداری از سرآشپز مجرب و کادر حرفه ای
 • توسط: تنورک
 • نوشته شده در:
 • تنورک شعبه یزد

  ویژگی های تنورک یزد: نام شعبه: یزد پکیج های متنوع استفاده از مواد تازه و با کیفیت برخورداری از سرآشپز مجرب و کادر حرفه ای
 • توسط: تنورک
 • نوشته شده در:دسامبر, 16 2020
 • تنورک شعبه سوهانک

  ویژگی های تنورک سوهانک: نام شعبه: سوهانک بیرون بر: دارد پذیرایی در محل: دارد ظرفیت : 50 نفر پکیج های متنوع استفاده از مواد تازه و با کیفیت برخورداری از سرآشپز مجرب و کادر حرفه ای
 • توسط: تنورک
 • نوشته شده در:دسامبر, 12 2020
 • تنورک شعبه تبریز

  ویژگی های تنورک تبریز: نام شعبه: تبریز کارت‌خوان: دارد بیرون بر: دارد جای پارک آسان: دارد پذیرایی در محل: دارد ظرفیت : 60 نفر پکیج های متنوع استفاده از مواد تازه و با کیفیت برخورداری از سرآشپز مجرب و...
 • توسط: تنورک
 • نوشته شده در:نوامبر, 24 2020
 • تنورک شعبه اصفهان

  ویژگی های تنورک اصفهان: نام شعبه: اصفهان کارت خوان: دارد بیرون بر: دارد جای پارک آسان: دارد پذیرایی در محل: دارد حداکثر ظرفیت: 22نفر پکیج های متنوع استفاده از مواد تازه و با کیفیت برخورداری از سرآشپز مجرب و...
 • توسط: تنورک
 • نوشته شده در:سپتامبر, 24 2019
 • تنورک شعبه کیش

  ویژگی های تنورک کیش: نام شعبه: کیش کارت‌خوان: دارد بیرون بر: دارد جای پارک آسان: دارد پذیرایی در محل: دارد ظرفیت : 85 نفر پکیج های متنوع استفاده از مواد تازه و با کیفیت برخورداری از سرآشپز مجرب و...
 • توسط: تنورک
 • نوشته شده در:دسامبر, 7 2018
 • تنورک شعبه بندرعباس

  ویژگی های تنورک بندرعباس: نام شعبه: بندرعباس کارت‌خوان: دارد بیرون بر: دارد جای پارک آسان: دارد پذیرایی در محل: دارد ظرفیت : 80 نفر پکیج های متنوع استفاده از مواد تازه و با کیفیت برخورداری از سرآشپز مجرب و...
 • توسط: تنورک
 • نوشته شده در:
 • دسته بندی مقالات

 • منوها (1)