چوریتزو برگر

مواد تهیه : برگر 125 گرمی + چوریتزو + پنیر ورقه ای + گوداوچدار + کاهو + گوجه + خیار + سس