چوریتزو برگر

مواد تهیه : برگر 125 گرمی+ پنیر ورقه ای گودا و چدار + کاهو + گوجه + خیار + سس

اطلاعات بیشتر

جزئیات محصول

برگر 125 گرم ویژه