سینی مزه

مواد تهیه : سیب سوخاری+ پنیر سوخاری یا کبابی + پیاز سوخاری + دیپ چیز

اطلاعات بیشتر

جزئیات محصول

سیب زمینی مخصوص