تنورک شعبه سوهانک

جای پارک در محدوده : دارد

امکان ارسال با پیک: دارد

دستگاه کارتخوان : دارد

پذیرایی در محل : دارد

کیفیت محصول :

5/5

برخورد کارکنان :

5/5

بهداشت محیط :

5/5

ارسال سریع :

5/5

02122444201

 تهران ، انتهای بلوار ارتش خیابان سوهانی ، جنب کوچه باغ مهر